Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief 2 / april 2018 Beste vrienden en andere geïnteresseerden van het Samenbeleefproject, In deze nieuwsbrief een aantal verslagen van verschillende activiteiten van de afgelopen maand(en), maar bovenal een uitnodiging voor een Samenbeleef-ervaringsbijeenkomst op 13 mei! In de vorige nieuwsbrief