Beste vrienden en geïnteresseerden,

De hoogste tijd voor nieuws over de ontwikkelingen in de Samenbeleving. Sinds vorig jaar februari is er heel veel gebeurd op alle gebieden die je maar kunt bedenken binnen een samenbeleefgroep. Na de informatiebijeenkomsten zijn er mensen ín de kerngroep gestapt en er weer uit. Dynamische processen met heel veel verschillende mensen. Leerzaam en bijzonder al deze ontmoetingen.

Nu, in februari 2018 staan we opnieuw voor een stap naar de buitenwereld. Door alles wat we samen hebben ondernomen zijn we gegroeid tot een hecht team die op dit moment bestaat uit 8 volwassenen en drie kinderen.

Alle ontwikkelingen qua wonen en gebiedsontwikkeling zijn gericht op het perceel aan de Twentseweg in Heino. Contacten met allerlei betrokken partijen zijn nog in volle gang; de Gemeente, Provincie, het Waterschap, Financieel-juridische partijen, de buren. Een gonzende bijenkorf is onze Samenbeleefgroep. We hopen de stappen die nu op de tekentafel liggen binnenkort af te kunnen ronden.

Van idee naar fundament in de groep

Er was eens ……

Het begon met een idee. Van het idee kwam de plek: Een stuk grond in Heino en toen moest het idee vorm krijgen.

Na de informatiedagen in februari 2017 kwamen en gingen mensen, maar de plek bleef. De focus lag dit eerste jaar voornamelijk op hoe alles eruit moest komen te zien. Wat wilden we en hoe konden we dat helder zichtbaar én inzichtelijk maken voor alle betrokken partijen. Het gaat hier over het inrichten van het land; aspecten met betrekking tot de aankoop; hoe zien de huisjes eruit? Wat willen we als we daar wonen? Wat zal alles gaan kosten? Kortom, wat is er fysiek allemaal nodig om op/ met dit specifieke stuk land een community te bouwen waar bepaalde levenswaarden tot hun recht komen.

Natuurlijk kwamen we elkaar gedurende al deze processen tegen en moest er hier en daar tijd vrijgemaakt worden voor emotionele processen en het overwinnen van persoonlijke blokkades.

Om elkaar beter te leren kennen en niet alleen met vergaderen bezig te zijn, maar ook gezellig tijd met de kinderen door te kunnen brengen, hebben we in het afgelopen jaar twee verbindingsweekenden georganiseerd. We kookten en aten met elkaar, organiseerden, wandelden, zwommen en we maakten plezier. En tot grote teleurstelling van de kinderen werd er toch ook nog veel vergaderd. Met grote creativiteit vroegen ze aandacht voor hún noden. En ze zorgden er ook nog voor dat ze gehoord werden. Dikke pluim voor de kinderen ;- ).  

Het komende verbindingsweekend staat alweer vlak voor de deur. Het voorjaar kriebelt en we hebben nu echt voor een locatie gekozen waar heeeel veel ruimte is voor de kinderen. Dus misschien is er ook nog wat tijd om wat besprekingen in te lassen?! We zullen het zien. Spelenderwijs en samen ontdekken is iets wat in de Samenbeleving weer echt waar mag worden.

GroeiGroeiGroei

Nu er al heel veel duidelijk is en er hard gegroeid is, is er ook de vraag naar verdieping. Een stevig fundament geeft ruimte voor het exploreren van diepere lagen. Diepere wortels onder de grond, geeft meer ruimte voor ontwikkelingen bovengronds. Er komt meer ruimte om bijvoorbeeld te gaan kijken naar hoe we omgaan met de verwachtingen die we hebben; In hoeverre zoeken we nu al naar uitbreiding van de groep en op welke manier. Hoe gaan we om met onze nieuwe buren? Onze nieuwe leefomgeving?

Tijdens ons tweede verbindingsweekend in november 2017 hebben we een voorproefje gehad van de Sociocratische gespreksmethode. Vanaf februari begeleidt Freya ons tijdens onze eerstvolgende bewonersdagen om via deze methode tot goeie en gelijkwaardige gesprekken te komen en van daaruit tot heldere besluiten.

We leren hierdoor onder andere:

  • bewust ruimte te maken voor de “dingen” die op dat moment spelen
  • nog beter naar elkaar te luisteren
  • elkaar de ruimte te geven om iets te vertellen
  • een heldere vergaderstructuur op te bouwen
  • gefundeerde besluiten met elkaar te kunnen nemen

Allemaal oefenmomenten richting het daadwerkelijk samen verder bouwen en later samenleven. Dat de methode goed voor ons werkt hebben we de afgelopen bewonersdag samen met Freya mogen ervaren!  

Maar……………

We hebben ook ervaren dat er voldoende componenten in de groep aanwezig zijn voor verdere groei. We hebben onszelf blij verrast met het erkennen van een diepe verbondenheid in wie we zijn en wat we willen. Met name dit aspect geeft een solide basis om elkaar te steunen daar waar dat nodig is….

En…….

Qua financien verwachten we met de huidige groep deze eerste stap te kunnen zetten. Voor de bouw en gebiedsontwikkeling denken we aan combinaties van crowdfunding en externe financiering (individueel en/of collectief).

Tot zover de berichtgeving. Er zijn plannen om de website weer te actualiseren. Mocht je nu al willen meewerken als vrijwilliger, meld je dan aan bij Elize.

Een levendige groet,

Samenbeleving

 

Nieuwsbrief februari 2018